ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530613
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  530613
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN WAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านศาลา
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
   0810696836
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2583
อีเมล์ :
  whasschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:06:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้า


นายสุรชาติ ส่งแสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน