ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530614
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  530614
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะโด๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Padoe School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านปะโด๊ะ
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  0821572269
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  Padoe112506school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ


นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน