ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีสร้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530615
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  530615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอีสร้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Esoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอีสร้อย
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  089-5179380
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/12/2499
อีเมล์ :
  esoy2499@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:28:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอีสร้อย


ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน