ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530617
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  530617
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองอาคูณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongarekoon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองอาคูณ
ตำบล :
  ปราสาท
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  0982023524
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2513
อีเมล์ :
  boonna_1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปราสาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 22:55:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ


นายกิตติกรณ์ ผ่านพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน