ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530618
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  530618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลห้วยทับทัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanhuaithapthan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านห้วยทับทัน
ตำบล :
  ห้วยทับทัน
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  045-699049
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  Anuban.htt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13:41:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน


นางวรัชยา ประจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน