ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530619
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  530619
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangruea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสร้างเรือ
ตำบล :
  ห้วยทับทัน
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  085-4792438
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  krulukkana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยทับทัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:49:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ


นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน