ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530620
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  530620
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmuangluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเมืองหลวง
ตำบล :
  เมืองหลวง
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  0933279462
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2465
อีเมล์ :
  somsak20042505@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เมืองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:27:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง


นายสมศักดิ์ ดวงนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน