ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530625
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  530625
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกล้วยกว้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kluykwang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกล้วยกว้าง
ตำบล :
  กล้วยกว้าง
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  065-6915149,098-6344727
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  kluykwang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กล้วยกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13:08:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง


นายชิด ประดาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน