ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530626
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  530626
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbuyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบุยาว
ตำบล :
  กล้วยกว้าง
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  045-910626
โทรสาร :
  045-910626
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/07/2479
อีเมล์ :
  buyao_schl@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กล้วยกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุยาว


นายจักรภพ ใสกระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน