ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530628
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020128
รหัส Obec 6 หลัก :
  530628
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนานวนหนองแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nanuannongkaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนานวน
ตำบล :
  จานแสนไชย
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  081-0693678
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  nanuannongkaenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านนานวน และบ้านหนองแคน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จานแสนไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:11:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน


ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผลวาวแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน