ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530629
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020125
รหัส Obec 6 หลัก :
  530629
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพอกหนองแข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Poknongkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพอก
ตำบล :
  กล้วยกว้าง
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  045-660152
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  poknongkae@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กล้วยกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 02:54:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้


นายชิด ประดาห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน