ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530630
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  530630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  haiyaihainoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไฮใหญ่
ตำบล :
  กล้วยกว้าง
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  haiyaihainoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กล้วยกว้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:24:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย


นายประสิทธิ์ ปิตะสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน