ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530631
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  530631
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmuangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเมืองน้อย
ตำบล :
  เมืองหลวง
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  045-969577
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  banmuangnoi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2563 เวลา 09:23:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย


นายสถาปณะ มาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน