ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพะวร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530632
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  530632
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพะวร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paworn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพะวร
ตำบล :
  จานแสนไชย
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  045-615316,084-
โทรสาร :
  045699239
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 เมษายน2479
อีเมล์ :
  wathana1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จานแสนไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:49:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพะวร


นายวัฒนา โคตรเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน