ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530633
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  530633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tathong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดู่
ตำบล :
  ผักไหม
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  0892285822
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  tatongschool13@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาทอง


นายประสิทธิ์ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน