ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานแสนไชย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530635
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  530635
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจานแสนไชย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jansaenchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านจานแสนไชย
ตำบล :
  จานแสนไชย
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  0801542739
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  pattidapha_ming@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จานแสนไชย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:24:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจานแสนไชย


นายนราดร บุตรสันติ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานแสนไชย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน