ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530636
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  530636
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nathung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาทุ่ง
ตำบล :
  ผักไหม
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  081-0676126
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  natung.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง


นายสมหมาย บัวจูม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน