ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระสังข์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530637
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020139
รหัส Obec 6 หลัก :
  530637
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระสังข์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krasung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกระสังข์
ตำบล :
  ผักไหม
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33210
โทรศัพท์ :
  045660136
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1940
อีเมล์ :
  krasungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระสังข์


นายบุญญรักษ์ ขาวแร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังข์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน