ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเต็ล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530638
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  530638
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเต็ล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kraten
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านกระเต็ล
ตำบล :
  ผักไหม
อำเภอ :
  ห้วยทับทัน
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0934626133
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  yoonthaworn.yt@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  13
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักไหม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเต็ล


นางธันยพร บุญเติม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเต็ล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน