ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530642
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  530642
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาด(อสพป.13)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหาดใหม่พัฒนา
ตำบล :
  เป๊าะ
อำเภอ :
  บึงบูรพ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33220
โทรศัพท์ :
  045-689305
โทรสาร :
  045-689305
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  banhadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:57:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)


นายพิชิต รัตนะโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน