ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530646
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  530646
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุงสนามชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkungsanamchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองกุง-สนามชัย
ตำบล :
  หนองกุง
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน