ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก้อนเส้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530647
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010180
รหัส Obec 6 หลัก :
  530647
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก้อนเส้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankonsao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านก้อนเส้า
ตำบล :
  หนองกุง
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 14:43:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก้อนเส้า


นายสีวรา บึงไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อนเส้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน