ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530648
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  530648
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงเปเหมือดแอ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmoungpemuadair
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านเหมือดแอ่
ตำบล :
  หนองกุง
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  0878705107
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  mp33010175@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ceo บูรพาโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11:54:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่


นายเมฆินทร์ ดลปัดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน