ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530655
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010171
รหัส Obec 6 หลัก :
  530655
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHO(PHOTHONGWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  โพธิ์
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  45659256
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:33:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)


นายไพบูลย์ เดชคำภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน