ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลาข่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530658
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010170
รหัส Obec 6 หลัก :
  530658
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลาข่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanplakhor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปลาข่อ
ตำบล :
  โพธิ์
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045969265
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  dppscat48@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12:57:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลาข่อ


นายสวรรค์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาข่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน