ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530659
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010168
รหัส Obec 6 หลัก :
  530659
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักขย่าใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphakkhayayai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านผักขย่าใหญ่
ตำบล :
  โพธิ์
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045969266
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:51:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน