ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530660
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010182
รหัส Obec 6 หลัก :
  530660
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวาะวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwaowittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านเวาะ
ตำบล :
  เหล่ากวาง
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1ก.ย.2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประจิมโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่ากวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:25:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม


นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน