ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหยอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530661
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010183
รหัส Obec 6 หลัก :
  530661
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหยอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yoardschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหยอด
ตำบล :
  เหล่ากวาง
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045660247
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/06/2481
อีเมล์ :
  changmangmee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประจิมโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่ากวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหยอด


นายศักดิ์ชัย ทองคำสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน