ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530662
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  530662
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาม่องนาเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Namongnamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาม่อง
ตำบล :
  เหล่ากวาง
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2522
อีเมล์ :
  namongnamuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่ากวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2563 เวลา 14:30:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง


นายทิปพเนตร ศรีนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน