ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530664
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010186
รหัส Obec 6 หลัก :
  530664
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าฝ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAOFAY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเหล่าฝ้าย
ตำบล :
  เหล่ากวาง
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2532
อีเมล์ :
  patamapron2552@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่ากวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย


สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน