ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530665
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  530665
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลโนนคูณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anuban nonkhun(nonkhowittayakhan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนนค้อ
ตำบล :
  โนนค้อ
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  0831294412
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2461
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 11:36:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ


นายคำพร แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน