ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530667
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010157
รหัส Obec 6 หลัก :
  530667
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongjiklaochuek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองจิก
ตำบล :
  โนนค้อ
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045660251
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO บูรพาโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก


นายสมเกียรติ งามนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน