ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530668
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  530668
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsamkhadonkaeo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองสามขา
ตำบล :
  โนนค้อ
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045660098
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  krupoy_boonchirathon@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 07:50:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว


นายทวนทอง พงษ์จันโอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน