ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530670
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010160
รหัส Obec 6 หลัก :
  530670
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเท่อเล่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banterler
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเท่อเล่อ
ตำบล :
  โนนค้อ
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/07/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาโนนคูณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ


นายมนูญ ทองเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเท่อเล่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน