ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องเก้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530671
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  530671
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องเก้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  rongkao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านร่องเก้าเหนือ
ตำบล :
  โนนค้อ
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  45659041
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2531
อีเมล์ :
  rongkao_school@hotmail.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 06:15:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องเก้า


นายทธ ทองภามี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเก้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน