ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530672
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010162
รหัส Obec 6 หลัก :
  530672
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบกแดงผักขะย่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bokdangphakhaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบก
ตำบล :
  บก
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045660388
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  bd.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 17:16:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า


นายมนวรรธน์ สีดาฐิติวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน