ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530673
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  530673
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandindamlaosentai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองดินดำ
ตำบล :
  บก
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  0881106998
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค. 2480
อีเมล์ :
  dindamlaosentai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14:23:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้


นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน