ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530674
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010164
รหัส Obec 6 หลัก :
  530674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโปร่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโปร่ง
ตำบล :
  บก
อำเภอ :
  โนนคูณ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33250
โทรศัพท์ :
  045969263
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2563 เวลา 10:13:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโปร่ง


นายทัศพงษ์ พรหมทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน