ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตูม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530678
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040165
รหัส Obec 6 หลัก :
  530678
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตูม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTOOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตูม
ตำบล :
  ตูม
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-923834
โทรสาร :
  045923834
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2471
อีเมล์ :
  bantoomschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีรัตนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตูม


นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน