ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจานบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530680
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040189
รหัส Obec 6 หลัก :
  530680
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจานบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchanbua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองกระแซง
ตำบล :
  เสื่องข้าว
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660204
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีรัตนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสื่องข้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 18:32:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจานบัว


นายรัตนสิทธิ์ โสพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน