ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530681
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040185
รหัส Obec 6 หลัก :
  530681
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Toongswang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งสว่าง
ตำบล :
  สะพุง
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2490
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะพุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง


นายอำนาจ น้อยแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน