ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530682
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040188
รหัส Obec 6 หลัก :
  530682
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปิงโปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongpingpong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองปิงโปง
ตำบล :
  เสื่องข้าว
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660203
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีรัตนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสื่องข้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 08:31:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง


นายชัยศักดิ์ นาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปิงโปง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน