ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530683
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040186
รหัส Obec 6 หลัก :
  530683
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchok(Prachasamukki)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจอก
ตำบล :
  สะพุง
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-677022
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  chockobec@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีรัตนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:06:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)


นายสมปอง ชินตะวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน