ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530684
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040190
รหัส Obec 6 หลัก :
  530684
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสื่องข้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sueangkhao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเสื่องข้าว
ตำบล :
  เสื่องข้าว
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ม.ค. 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสื่องข้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:49:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว


นายอุทัย สร้อยสนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสื่องข้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน