ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระหวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530685
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040191
รหัส Obec 6 หลัก :
  530685
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระหวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankrawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  เสื่องข้าว
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-821110
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2520
อีเมล์ :
  kwsr@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสื่องข้าว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสื่องข้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 20:03:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระหวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระหวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน