ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530686
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040171
รหัส Obec 6 หลัก :
  530686
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansikaeo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตะเคียนใต้
ตำบล :
  ศรีแก้ว
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-673025
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2459
อีเมล์ :
  bansikaeo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 00:00:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว


นายประสพ ขอจงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน