ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530688
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040178
รหัส Obec 6 หลัก :
  530688
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองรุง
ตำบล :
  ศรีโนนงาม
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660475
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2481
อีเมล์ :
  nongrungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีรัตนะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีโนนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน