ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530689
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040179
รหัส Obec 6 หลัก :
  530689
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonkae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนแก
ตำบล :
  ศรีโนนงาม
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-660116
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค.2507
อีเมล์ :
  bannonkaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  er
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีโนนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 18:50:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแก


นายวัชระ จันทร์แสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน