ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530690
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040177
รหัส Obec 6 หลัก :
  530690
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHOTTIPANWITTAYASAMAKKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนงาม
ตำบล :
  ศรีโนนงาม
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-821100
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ธันวาคม 2508
อีเมล์ :
  navaporn16@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีโนนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 15:45:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี


นายสมศักดิ์ สุขศาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน