ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระกาจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530691
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040173
รหัส Obec 6 หลัก :
  530691
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตระกาจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Takad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  ศรีแก้ว
อำเภอ :
  ศรีรัตนะ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33240
โทรศัพท์ :
  045-677023
โทรสาร :
  045-677023
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  takadschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 18:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตระกาจ


นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน